Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Usługi Analityczne / Wykaz laboratoriów / Rentgenowska Analiza Strukturalna

RENTGENOWSKA ANALIZA STRUKTURALNA (X-Ray)

Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej

Kierownik:
prof. Zofia Lipkowska
e-mail: zofia.lipkowska at icho.edu.pl
tel. (22) 343 22 07

Oferta Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej (X-Ray)

Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej wyposażone jest w dyfraktometr monokrystaliczny firmy Bruker AXS z czytnikiem pozycyjnie czułym typu APEX II. Wykonujemy badania struktury cząsteczek małej i średniej wielkości metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach. Zastosowanie promieniowania linii CuKα jest szczególnie dogodne do badania związków organicznych, w tym do określenia struktury absolutnej związków chiralnych. Przystawka niskotemperaturowa OXFORD CRYOSYSTEMS daje możliwość badania przejść fazowych w zakresie od temperatury pokojowej do 100K. Badamy związki niestabilne chemicznie.

Dodatkowo mamy możliwość indeksowania ścian i mierzenia wielkości monokryształu co jest użyteczne w niektórych metodach fizyki ciała stałego.

Mikroskop optyczny Nikon Eclipse E200 wraz z kamerą cyfrową i stolikiem grzejnym Linkam daje możliwość obserwacji i rejestracji próbki w świetle spolaryzowanym w zakresie temperatur do 350 oC - np. obserwacja przejść fazowych, polimorfizmu.

Wyznaczanie temperatur topnienia związków z jednego kryształu oraz otrzymywanie monokryształów metodą sublimacji.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej