Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Usługi Analityczne / Wykaz laboratoriów / Pracownia Analizy Elementarnej

ANALIZA ELEMENTARNA

Pracownia Analizy Elementarnej

Kierownik:
mgr inż. Krystyna Markucińska
e-mail: krystyna.markucinska at icho.edu.pl
tel. (22) 343 20 04

Oferta Pracowni Analizy Elementarnej

Pracownia Analizy Elementarnej jest jedną z najstarszych pracowni analitycznych Instytutu Chemii Organicznej PAN. Od powstania laboratorium do chwili obecnej szczycimy się możliwością pracy na urządzeniach najwyższej klasy, dzięki czemu otrzymujemy precyzyjne wyniki.

Analizę procentowej zawartości C, H, N, S wykonujemy w automatycznym analizatorze elementarnym VARIO EL III firmy Elementar. Podstawą pomiaru jest katalityczne spalania analizowanej substancji w specjalnej rurze, przy natlenieniu, w temperaturze 1150 °C. Gazy spalania po oczyszczeniu z gazów zakłócających (np. lotne chlorki) są rozdzielane od siebie na specjalnych kolumnach adsorpcyjnych i określane kolejno za pomocą detektora przewodności cieplnej (TCD).

Analizę zawartości fluorowców i siarki wykonujemy metodą Schőnigera . Polega ona na mineralizacji substancji w kolbie z tlenem na katalizatorze platynowym i miareczkowaniu mianowanym roztworem wobec wskaźnika.

  • Br – metoda Schönigera (miareczkowanie mianowanym roztworem Hg(ClO4)2)
  • S – metoda Schönigera (miareczkowanie mianowanym roztworem Ba(ClO4)2)
  • F – metoda Schönigera (miareczkowanie mianowanym roztworem Th(NO3)4 • 5H2O)
  • Cl, I – metoda potencjometryczno-argentometryczna (miareczkowanie mianowanym roztworem AgNO3)

Na życzenie klientów wykonujemy także precyzyjne naważki małych ilości substancji.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej